Homepage

Betrouwbaar, Onderbouwd en Controleerbaar

 

Wie bouwplannen heeft, wil duidelijkheid over de financiële aspecten.

Met een bouwkostenbegroting van calculatiebureau kG Bouwkosten Advies neemt u keer op keer een gefundeerde beslissing.

Capaciteit voor een bouwkostencalculatie aanvragen?
Vul het aanvraagformulier in en wij nemen binnen een dag contact met u op.

Projectontwikkelaar

In hoeverre is een bouwproject haalbaar? Is het de investering waard? Wat is het beschikbare budget? kG Bouwkosten Advies helpt u bij het beantwoorden van deze vragen.

Architect

Elk bouwproject begint met een idee. Vervolgens worden de financiële mogelijkheden onderzocht. In deze fase is kG Bouwkosten Advies uw specialist.

Opdrachtgever

Wie opdracht geeft voor het realiseren van een bouwproject wil optimaal grip houden op investeringen, budgetten, uitgaven en de geldbehoefte.

R

Beleidsbeslisser

In de idee- en ontwerpfase van een bouwproject spelen de financiële aspecten een grote rol. Met een investeringsraming, investeringsbegroting en elementenraming houdt u de regie in handen.

Aannemer

Verschaf uw opdrachtgever en uzelf optimaal inzicht in het benodigde budget voor een bouwproject. Laat een inschrijfbegroting en ‘bill of quantities’ door ons verzorgen.

Objectbeheerder

Voor een optimaal inzicht in de beheerkosten van uw object. Met een raming van de exploitatiekosten en een cashflowschema weet u waar u financieel aan toe bent.