Diensten

Diensten

Van ontwikkeling, ontwerp en aanbesteding tot realisatie en exploitatie. Bouwkundig calculatiebureau kG Bouwkosten Advies verzorgt de financiële onderbouwing van alle stadia van een bouwproject. Hieronder vindt u een compleet overzicht van de studies, ramingen en begrotingen die wij voor u kunnen uitvoeren. Tevens schakelt u ons in voor een deskundig bouwkostenadvies, verrekening van meer/minderwerk, een second opinion of arbitrage.

Investeringsraming
Hiermee ziet u reeds in de ideeënfase of een bouwproject kans van slagen heeft. Op basis van de uitkomst van de investeringsraming beslist u of u de plannen wel of niet doorzet.

Lees Verder

Haalbaarheidsstudie
Met een haalbaarheidsstudie onderzoekt u of het idee voor een bouwproject op diverse aspecten financieel haalbaar is.

Lees Verder

Investeringsbegroting
Voor het zorgvuldig afronden van de ideeënfase van een bouwproject is een investeringsbegroting onmisbaar.

Lees Verder

Elementenraming
Met een elementenraming weet u in een vroeg stadium of het voorlopig ontwerp binnen het geplande budget valt. Vroeg genoeg om tijdig en constructief bij te sturen.

Lees Verder

Directiebegroting
Een directiebegroting zorgt voor een sluitende financiële onderbouwing van het ontwerp van een bouwproject.

Lees Verder

Inschrijfbegroting
Een inschrijfbegroting legt de bouwkosten van een bouwproject nauwkeurig vast voor de opdrachtgever en de aannemer.

Lees Verder

Raming exploitatiekosten
U wilt inzicht verkrijgen in de financiële aspecten van het onderhoud en het in stand houden van een onroerende zaak.

Lees Verder

Cashflow schema
Een cashflow schema geeft u een beter inzicht in het beslag dat een bouwproject legt op uw financiële middelen.

Lees Verder

Bill of quantities
Op basis van een ‘bill of quantities’ (of: overzicht van onderdelen) stelt kG Bouwkosten Advies de voorlopige aanneemsom onderbouwd vast.

Lees Verder

Bouwkostenadvies
Waar nodig vullen wij onze bouwkostenramingen en -begrotingen aan met een concreet, praktijkgericht bouwkostenadvies.

Lees Verder

Verrekening meer/minderwerk, second opinion en arbitrage
In situaties waarbij partijen het met elkaar oneens zijn kan een second opinion, arbitrage of verrekening van het meer- en minderwerk uitkomst bieden.

Lees Verder