Over KG.

kG Bouwkosten Advies is opgericht door Antoon klein

Gunnewiek, onafhankelijk bouwkostenadviseur met vele jaren ervaring in de bouw.


Nederlandse en Europese bouwsector

kG Bouwkosten Advies verleent diensten aan de Nederlandse en Europese bouwsector. Onze opdrachtgevers zijn actief in de woningbouw, utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw. Het soort bouwprojecten waarvoor de bouwkostenexpertise van kG Bouwkosten Advies wordt ingeschakeld, varieert. Bijvoorbeeld hoog- en laagbouwwoningen, woningrenovaties, schoolcomplexen, winkelcentra, stationsgebouwen, kerncentrales, ziekenhuizen, omvangrijke betonwerken, enzovoort.

Bouwkostenbegrotingen en meer

Onze kernactiviteiten bestaan uit het verzorgen van diverse soorten bouwkostenbegrotingen. Maar ook het uitbrengen van kosten- en exploitatieadviezen, het opstellen van rekenmodellen, het maken van haalbaarheidsanalyses en het afprijzen en normeren van bills of quantities behoren tot ons dienstenpakket.

Bouwkostenadviseur

Tevens treedt kG Bouwkosten Advies regelmatig op als deskundige bij geschillen op gebied van bouwkosten. Wij adviseren, verzorgen een second opinion, voeren een arbitrage uit, of maken een duidelijk onderbouwde berekening van het meer- en minderwerk.

Voor de CV van A.C. klein Gunnewiek klikt u hier.