Aannemer

Verschaf uw opdrachtgever en uzelf optimaal inzicht in het benodigde budget voor een bouwproject. Laat een inschrijfbegroting en ‘bill of quantities’ verzorgen.

 

Specifieke diensten voor de aannemer.

Inschrijfbegroting

kG Bouwkosten Advies verzorgt een uitgebreide regelbegroting op basis van bestek en tekeningen. We nemen bovendien de nodige marktinformatie op: voor de uit te besteden werkzaamheden vragen we prijzen op in de markt. Zo wordt de beslissing om een bouwproject te laten uitvoeren weloverwogen genomen.

Bill of quantities

Op basis van een ‘bill of quantities’ (of: overzicht van onderdelen) stelt kG Bouwkosten Advies de voorlopige aanneemsom onderbouwd vast. Met behulp van eenheidsprijzen worden alle benodigde materialen, hulpmaterialen en arbeid door ons afgeprijsd. Ook met het op deze wijze afprijzen van onderdelen in buitenlandse valuta hebben wij ruime ervaring.

Bouwkostenadvies

Waar nodig vullen wij onze ramingen en begrotingen aan met een concreet, praktijkgericht bouwkostenadvies. Wij zijn goed op de hoogte van het vakgebied van onze opdrachtgevers. Deze kennis houden we voortdurend up-to-date. Hierdoor zijn we in staat om te anticiperen op uw vraagstelling en de nodige alternatieven aan te reiken. Zowel bij gecompliceerde als overzichtelijke bouwprojecten bewijst onze ervaring keer op keer zijn nut.

Verrekening meer/minderwerk, second opinion en arbitrage

In situaties waarbij partijen het met elkaar oneens zijn kan een second opinion, arbitrage of verrekening van het meer- en minderwerk uitkomst bieden. kG Bouwkosten Advies wordt regelmatig bij geschillen ingeschakeld als deskundig bouwkostenadviseur. Door de degelijke onderbouwing van onze bevindingen en calculaties zijn de knelpunten veelal snel opgelost.