Raming exploitatiekosten

Raming exploitatiekosten

U wilt inzicht verkrijgen in de financiële aspecten van het onderhoud en het in stand houden van een onroerende zaak.

Bijvoorbeeld met het oog op een renovatie. Maar ook bij nieuwbouw kunt u behoefte hebben aan een raming van de exploitatiekosten. De deskundige, onafhankelijke ramingen van kG Bouwkosten Advies vergemakkelijken het nemen van een beslissing.