Architect

Elk bouwproject begint met een idee. Vervolgens worden de financiële mogelijkheden onderzocht. Met een investeringsraming, investeringsbegroting, elementenraming en directiebegroting heeft u de financiële onderbouwing van uw ontwerp perfect in orde.

Specifieke diensten voor de Architect.

Investeringsraming

kG Bouwkosten Advies werkt uw investeringsraming uit aan de hand van het voorlopige programma van eisen. De kosten worden per onderdeel opgesteld volgens NEN 2631: Investeringskosten voor gebouwen. Wij besteden daarbij aandacht aan werkelijk alle voorkomende activiteiten, materialen en diensten van het bouwproject. Kortom, met een investeringsraming verkrijgt u optimaal inzicht in het rendement en de financiële haalbaarheid van de bouwplannen.

Directiebegroting

Op basis van bestek en tekeningen verzorgt kG Bouwkosten Advies een uitgebreide regelbegroting. We maken daarbij de waarde van het ontwerpvoorstel inzichtelijk voor zowel de opdrachtgever als de architect. Een directiebegroting verschaft het nodige inzicht om de uiteindelijke beslissing te nemen.

Investeringsbegroting

Met een investeringsbegroting stelt kG Bouwkosten Advies het budget vast waarbinnen het bouwproject kan worden gerealiseerd. Wij beschikken daartoe over de nodige kennis van kostencalculatie en bouwtechniek en van kosten van producten, materialen en systemen. Voor u vormt de investeringsbegroting een onmisbare houvast bij de verdere bewaking van de bouwkosten. U zet weloverwogen de stap naar de uitvoeringsfase.

Elementenraming

kG Bouwkosten Advies stelt uw elementenraming op aan de hand van de eerste, globale tekeningen. Met behulp van een materialisatieschema meten en prijzen wij alle bouwelementen. Onze kennis van bouwtechniek, het bouwproces en de markt is hierbij van cruciaal belang. Een technische omschrijving waarin wij onze uitgangspunten en aannames voor de calculaties vermelden, completeert en fundeert uw elementenraming.

Bouwkostenadvies

Waar nodig vullen wij onze ramingen en begrotingen aan met een concreet, praktijkgericht bouwkostenadvies. Wij zijn goed op de hoogte van het vakgebied van onze opdrachtgevers. Deze kennis houden we voortdurend up-to-date. Hierdoor zijn we in staat om te anticiperen op uw vraagstelling en de nodige alternatieven aan te reiken. Zowel bij gecompliceerde als overzichtelijke bouwprojecten bewijst onze ervaring keer op keer zijn nut.

Verrekening meer/minderwerk, second opinion en arbitrage

In situaties waarbij partijen het met elkaar oneens zijn kan een second opinion, arbitrage of verrekening van het meer- en minderwerk uitkomst bieden. kG Bouwkosten Advies wordt regelmatig bij geschillen ingeschakeld als deskundig bouwkostenadviseur. Door de degelijke onderbouwing van onze bevindingen en calculaties zijn de knelpunten veelal snel opgelost.