Beleidsbeslisser

In de idee- en ontwerpfase van een bouwproject spelen de financiƫle aspecten een grote rol. Met een investeringsraming, investeringsbegroting en elementenraming houdt u de regie in handen.


Specifieke diensten voor de beleidsbeslisser.

Investeringsbegroting

Met een investeringsbegroting stelt kG Bouwkosten Advies het budget vast waarbinnen het bouwproject kan worden gerealiseerd. Wij beschikken daartoe over de nodige kennis van kostencalculatie en bouwtechniek en van kosten van producten, materialen en systemen. Voor u vormt de investeringsbegroting een onmisbare houvast bij de verdere bewaking van de bouwkosten. U zet weloverwogen de stap naar de uitvoeringsfase.

Elementenraming

kG Bouwkosten Advies stelt uw elementenraming op aan de hand van de eerste, globale tekeningen. Met behulp van een materialisatieschema meten en prijzen wij alle bouwelementen. Onze kennis van bouwtechniek, het bouwproces en de markt is hierbij van cruciaal belang. Een technische omschrijving waarin wij onze uitgangspunten en aannames voor de calculaties vermelden, completeert en fundeert uw elementenraming.

Investeringsbegroting

Met een investeringsbegroting stelt kG Bouwkosten Advies het budget vast waarbinnen het bouwproject kan worden gerealiseerd. Wij beschikken daartoe over de nodige kennis van kostencalculatie en bouwtechniek en van kosten van producten, materialen en systemen. Voor u vormt de investeringsbegroting een onmisbare houvast bij de verdere bewaking van de bouwkosten. U zet weloverwogen de stap naar de uitvoeringsfase.

Elementenraming

kG Bouwkosten Advies stelt uw elementenraming op aan de hand van de eerste, globale tekeningen. Met behulp van een materialisatieschema meten en prijzen wij alle bouwelementen. Onze kennis van bouwtechniek, het bouwproces en de markt is hierbij van cruciaal belang. Een technische omschrijving waarin wij onze uitgangspunten en aannames voor de calculaties vermelden, completeert en fundeert uw elementenraming.

Investeringsraming

kG Bouwkosten Advies werkt uw investeringsraming uit aan de hand van het voorlopige programma van eisen. De kosten worden per onderdeel opgesteld volgens NEN 2631: Investeringskosten voor gebouwen. Wij besteden daarbij aandacht aan werkelijk alle voorkomende activiteiten, materialen en diensten van het bouwproject. Kortom, met een investeringsraming verkrijgt u optimaal inzicht in het rendement en de financiƫle haalbaarheid van de bouwplannen.