Objectbeheerder

Voor een optimaal inzicht in de beheerkosten van uw object. Met een raming van de exploitatiekosten en een cashflowschema weet u waar u financieel aan toe bent.

 

Specifieke diensten voor de objectbeheerder.

Raming exploitatiekosten

Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw kunt u behoefte hebben aan een raming van de exploitatiekosten. Wat kost het onderhoud en het in stand houden van een onroerende zaak? De deskundige, onafhankelijke ramingen van kG Bouwkosten Advies vergemakkelijken het nemen van een beslissing.

Cashflow schema

kG Bouwkosten Advies maakt een overzichtelijke raming van inkomsten en uitgaven. Voor u betekent dat duidelijkheid over zaken als de exploitatiekosten, de geldbehoefte en het aantrekken van externe financieringen.

Bouwkostenadvies

Waar nodig vullen wij onze ramingen en begrotingen aan met een concreet, praktijkgericht bouwkostenadvies. Wij zijn goed op de hoogte van het vakgebied van onze opdrachtgevers. Deze kennis houden we voortdurend up-to-date. Hierdoor zijn we in staat om te anticiperen op uw vraagstelling en de nodige alternatieven aan te reiken. Zowel bij gecompliceerde als overzichtelijke bouwprojecten bewijst onze ervaring keer op keer zijn nut.

Verrekening meer/minderwerk, second opinion en arbitrage

In situaties waarbij partijen het met elkaar oneens zijn kan een second opinion, arbitrage of verrekening van het meer- en minderwerk uitkomst bieden. kG Bouwkosten Advies wordt regelmatig bij geschillen ingeschakeld als deskundig bouwkostenadviseur. Door de degelijke onderbouwing van onze bevindingen en calculaties zijn de knelpunten veelal snel opgelost.