Verrekening meer/minderwerk, second opinion en arbitrage

Verrekening meer/minderwerk, second opinion en arbitrage

In situaties waarbij partijen het met elkaar oneens zijn kan een second opinion, arbitrage of verrekening van het meer- en minderwerk uitkomst bieden.

kG Bouwkosten Advies wordt regelmatig bij geschillen ingeschakeld als deskundig bouwkostenadviseur. Door de degelijke onderbouwing van onze bevindingen en calculaties zijn de knelpunten veelal snel opgelost.