Elementenraming

Elementenraming

Met een elementenraming weet u in een vroeg stadium of het voorlopig ontwerp binnen het geplande budget valt. Vroeg genoeg om tijdig en constructief bij te sturen.

kG Bouwkosten Advies stelt de elementenraming op aan de hand van de eerste, globale tekeningen. Met behulp van een materialisatieschema meten en prijzen wij alle bouwelementen. Onze kennis van bouwtechniek, het bouwproces en de markt is hierbij van cruciaal belang. Een technische omschrijving waarin wij onze uitgangspunten en aannames voor de berekeningen vermelden, completeert en fundeert de elementenraming.